Cenhadaeth

Fy nhaith i Uganda

Posted by on Medi 8, 2014 in Cenhadaeth | 0 comments

Fy nhaith i Uganda

Fy Nhaith i Kampala, Uganda. Pan oeddwn yng Ngholeg y Bala flwyddyn yn ôl clywais am y posiblrwydd o fynd ar daith gyda elusen TEARFUND i Uganda. Penderfynais y buaswn yn hoffi mynd ac wedi misoedd o gynllunio teithiodd pedwar ohonom ddechrau Gorffennaf a threulio pythefnos yn ymweld â phrosiect arbennig yn y slymiau yn Kampala, prifddinas Uganda. Roeddem yn dod o ardaloedd gwahanol o Gymru – Lee a Rebecca Dutfield o Gastell Nedd, Zoe Jones o Aberystwyth a minnau, Siwan Jones o Rhosllannerchrugog. Y prosiect roeddem yn gwirfoddoli ynddo oedd...

read more

Prosiect Mi-pad

Posted by on Gor 19, 2013 in Cenhadaeth | 0 comments

Prosiect Mi-pad

Cwpl o Doncaster ydy Glyn a Jane Davies, sefydlwyr ‘Education for Life’. Roedden nhw wedi ymweld â Mombasa, Kenya yn nechrau’r 90au ac wedi clywed Duw yn siarad hefo nhw ynglŷn â gwneud gwaith cenhadol yno. Yn 2000 symudon nhw i fyw yno oherwydd, ‘rydan ni eisiau i’n bywydau ni wneud gwahaniaeth; rydan ni eisiau gwneud beth ddywedodd yr Arglwydd wrthym am wneud (Mathew 28:18-20).’  Eu gweledigaeth yw darparu addysg safonol i blant anghenus yr ardal, mewn amgylchedd ddiogel, sy’n annog dysgu. Gyda chymorth gweddiau ac arian (llawer ohono yn...

read more

Yr Ymgyrch OS

Posted by on Ebr 16, 2013 in Cenhadaeth | 0 comments

Yr Ymgyrch OS

Mae bron i biliwn o bobl yn mynd i’w gwlâu yn newynog bob nos a dwy filiwn o blant yn marw o ddiffyg maeth bob blwyddyn – newyn yw sgandal mawr ein hoes o hyd. Ar draws y byd, hyd yn oed yn y DU, mae pobl yn wynebu trafferthion wrth geisio bwydo’u teuluoedd. Yn 2013, mae’r llywodraeth wedi addo darparu 0.7% o’r incwm cenedlaethol ar gyfer cymorth rhyngwladol a chynnal Uwchgynhadledd ar Newyn. Rhaid gofalu eu bod yn cadw at yr addewidion hyn. Ym mis Mehefin, bydd arweinwyr mwyaf grymus y byd yn cyfarfod yn y G8 yn y DU. Dyma ein cyfle...

read more

Plentyn y Nadolig

Posted by on Ion 20, 2013 in Cenhadaeth | 0 comments

Plentyn y Nadolig

Mae’n debyg bod llawer ohonoch wedi bod yn brysur cyn y Nadolig yn paratoi bocsys ar gyfer yr elusen Operation Christmas Child. Dyma ychydig o wybodaeth am waith yr elusen o safle beibl.net (gyda chaniatâd). Y llynedd, fe wnaeth plant ac oedolion o bob cwr o Brydain lapio, pacio ac anfon dros filiwn o focsys yn llawn anrhegion i blant anghenus yn Affrica, Dwyrain Ewrop ac Asia Ganol! Mae Operation Christmas Child yn gweithio gydag eglwysi ac elusennau lleol yn y wlad sydd angen help. Maen nhw’n gwneud yn siŵr fod eich bocsys esgidiau’n...

read more

A21

Posted by on Ion 7, 2013 in Cenhadaeth | 1 comment

A21

Ym mis Mai, daeth staff Coleg y Bala ac ambell i ffrind dewr ynghyd ar gyfer taith Mari Jones ar hyd 26 milltir i godi arian ar gyfer yr ymgyrch A21. Trefnwyd y daith noddedig gan Angharad Clwyd wedi iddi glywed rhai ystadegau damnïol am fasnachu mewn pobl heddiw a’r gwaith a wna A21 er mwyn helpu dioddefwyr a chodi ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r broblem. Meddai Angharad: “mae masnachu mewn pobl yn ddiwydiant troseddol wedi’i drefnu sydd yn effeithio ar bob gwlad. Er y gall yr ystadegau ymddangos yn llethol, mae’n bwysig cofio bod pob rhif yn...

read more