Calendr

 

Medi

Medi 2 @7pm ‘Gwraig fel Dorcas’ – Capel Nant Hall, Prestatyn (yn Saesneg)
Medi 24 @ 7pm Capel Peniel Newydd, Llanegryn

 

Hydref

Hydref 24 Cynhadledd Adnoddau Cristnogol Cymraeg yng Ngholeg y Bala

 

Tachwedd

Tachwedd 4 @ 2pm Cymdeithas Chwiorydd Capel y Groes, Wrecsam

Tachwedd 17 @10am Gwasanaeth wedi’i selio ar Raglen Dorcas yng Nghapel Bethel, Tywyn