I’ch ysbrydoli

Tystiolaeth Glesni

Posted by on Ebr 11, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Tystiolaeth Glesni

Fy enw i yw Glesni ac mi ddes i’n Gristion ym Medi 2004. Ro’n i wedi bod yn dioddef iselder ysbryd difrifol am amser hir gan bod problemau mawr gyda ni yn y teulu. Yn y diwedd, ar ôl trio popeth i gael gwared ar y poen doeddwn i ddim yn gallu ei oddef ddim rhagor ac mi wnes i drio cymryd fy mywyd fy hun. Wnes i ddim marw, diolch i Dduw, ac mi fu’n rhaid i mi fynd i ysbyty Glangwili am gyfnod eitha hir i wella. Yn y cyfnod hwn, fe ddaeth llawer o bobl i’m gweld, gan gynnwys un ymwelydd annisgwyl, sef fy nghyn-brifathro. Fe ddaeth e â Beibl i...

read more

Tystiolaeth Alison Stewart: Yn rhydd o gaethiwed

Posted by on Chw 2, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Tystiolaeth Alison Stewart: Yn rhydd o gaethiwed

Cam-drin, gwrthryfelgar, cartref wedi chwalu, maethu, cael ei neilltuo o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, troseddwr – dyma rai o’r geiriau ddefnyddiodd Alison wrth siarad am ei chefndir. “Wedi imi gyrraedd deunaw oed yr oeddwn yn colli swydd ar ben swydd, ac yn fuan yr oeddwn yn defnyddio heroin ac yng nghanol y diwylliant cyffuriau. Erbyn imi gyrraedd fy mhen-blwydd yn 30ain fy unig ddymuniad oedd cael bod yn rhydd o`r caethiwed yma – a minnau bellach yn pwyso pum ston a hanner- ac yn dyheu am gael bod yn lân. Daeth gwraig o Teen...

read more

Adolygiad Llyfr: ‘Come Thirsty’ gan Max Lucado Thomas (Nelson Publishers)

Posted by on Chw 2, 2013 in I'ch ysbrydoli | 0 comments

Adolygiad Llyfr: ‘Come Thirsty’ gan Max Lucado Thomas (Nelson Publishers)

Come Thirsty oedd y llyfr cyntaf imi ei ddarllen gan Max Lucado. Cafodd y llyfr hwn gymaint o ddylanwad arna’i nes imi roi copi i bron bob un o’m ffrindiau! Gweinidog ac awdur llwyddiannus gyda mwy na 50 o deitlau i’w enw yw Lucado. Mae’r llyfr hwn wedi’i seilio ar hanes y wraig o Samaria yn cyfarfod ag Iesu wrth ymyl ffynnon tu allan i dref Sychdar, a welir yn efengyl Ioan. Wrth iddo ymhelaethu ar yr adnodau hyn, cyniga Lucado obaith i’r rhai hynny y mae eu heneidiau wedi eu ‘dadhydradu’...

read more