Newyddion

Noson Crefftau Nadoligaidd

Posted by on Ion 20, 2013 in Newyddion | 0 comments

Noson Crefftau Nadoligaidd

A lwyddoch chi wneud unrhyw gardiau neu anrhegion eich hun y Nadolig hwn? Mae “gwneud pethau eich hun” yn fwy poblogaidd nag erioed gydag erthyglau cylchgrawn a rhaglenni teledu oll yn ein hannog i lunio cardiau ac anrhegion personol er mwyn dangos ein gofal a’n cariad tuag at ein hanwyliaid. Mae pobl ifanc yng Ngofalaeth Bro Aled (Llansannan, Conwy) yn cyfarfod pob pythefnos, ac roeddan nhw o’r farn y byddai “gwneud pethau eich hun” yn syniad da a llawer o hwyl hefyd- ac yn ffordd dda iawn i godi arian at elusen. Treuliodd merched y grŵp CAP...

read more

Lapio’r Nadolig!

Posted by on Ion 20, 2013 in Newyddion | 0 comments

Lapio’r Nadolig!

Yn yr wythnosau cyn y Nadolig, bu plant ysgol gynradd ardal Caerffili gymryd rhan mewn rhaglen addysgol aml-gyfryngol i gyflwyno Stori’r Nadolig o dan arweiniad gwirfoddolwyr o eglwysi lleol. Cyflwynwyd rhaglen “Lapio’r Nadolig” gan dîm o wirfoddolwyr brwdfrydig o saith eglwys gerbron 2500 o blant ysgol o 11 ysgol cyfrwng Saesneg a dros 100 o blant o dair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg. Mae’r rhaglen, sydd wedi’i chyhoeddi gan Scripture Union, yn cyd-fynd â’r cwricwlwm cenedlaethol ac yn cyflwyno’r stori Feiblaidd enedigaeth y Gwaredwr i blant...

read more