Cydlynwyr Dorcas

Beth yw ein rôl ni?

Fel cydlynwyr Dorcas, ein rôl yw eich helpu i edrych ar eich sefyllfa a’ch adnoddau a chreu cynllun ar eich cyfer! Byddwn yn ystyried beth sydd yn digwydd yn barod o fewn eich eglwys a’ch ardal, a beth y gallwch chi fel grŵp merched neu eglwys ei wneud i gynnig cyfeillgarwch a chefnogaeth i bobl sydd ar hyn o bryd y tu hwnt i gymdeithas yr eglwys. Gallwn gynnig cefnogaeth weddigar ac ymarferol, a byddwn hefyd yn gallu awgrymu adnoddau addas os oes angen hynny.

Sut i gysylltu â ni?

sarah
Sarah Morris
59 Heol Lewis, Rhiwbina,Caerdydd. CF14 6QB
meirionasarah@yahoo.co.uk| 02920 620424

Carys Davies

Coleg y Bala, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd. LL23 7RY

carys.davies@ebcpcw.org.uk 01678 520065