Rhaglen Dorcas

Mae’r rhaglen Dorcas wedi ei chreu oherwydd dymuniad Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru i gynorthwyo merched ein capeli i rannu eu ffydd yn yr Arglwydd Iesu.

Y gobaith yw y bydd Rhaglen Dorcas yn ein hysbrydoli ac yn ein harfogi  wrth inni geisio rhannu’r Arglwydd Iesu gyda’n teulu, ffrindiau a chymunedau mewn ffyrdd perthnasol.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Raglen Dorcas