Myfi yw Bara’r Bywyd

Thema 2019/20 Myfi yw bara’r bywyd  Ioan 6:35

Cewch hyd i amrywiaeth o adnoddau o fewn y llyfryn gan gynnwys:

Gwasanaeth Llawn, Astudiaeth Feiblaidd, Defosiwn, Tystiolaethau, Digwyddiadau Arbennig a llawer mwy i’n hannog yn ein cerddediad gyda’r Arglwydd.

Ceir hefyd adroddiadau am ein brosiectau genhadol a crefftau amrywiol i gefnogi elusennau gartref a thramor.

Cewch lawrlwytho’r llyfryn Bara’r Bywyd yma:

Llyfr Thema Bara’r Byw