Cymorth gan Iesu

Llyfryn o ddarlleniadau o’r Beibl ac emynau i ennyn ein ffydd a’n gobaith yn Iesu o ddydd i ddydd.

Wrth ymweld â’r chwiorydd dros y flwyddyn clywsant llawer am y baich sy’n bodoli dros cyd-aelodau, ffrindiau a theulu sydd angen cefnogaeth oherwydd amgylchiadau bywyd. Rydym i gyd yn ymwybodol bod profiadau anodd a chwerw yn dod ar draws pob un a rydym yn gwybod hefyd o brofiad bersonnol pa mor werthfawr yw Gair Duw i’n cryfhau a’n harwain pan yn wynebu sialensau o’r fath.

Efallai nid yw’n hawdd egluro sut mae’n digwydd, gan mai gwaith yr Ysbryd Glân yw, ond wrth inni troi at Dduw mewn gweddi, trwy ddarllen y Beibl a chanu emynau rydym yn derbyn gymaint.

Gwahoddiad Iesu ei hun yw i bawb dod ato er mwyn cael cysur a gorffwys i’r enaid (Mathew 11:28). Mae Paul yn sôn am y tangnefedd sydd ar gael i’r rhai sy’n ceisio Duw mewn gweddi (Phil 4: 6) tra bod y salmau yn llawn addewidion o ofal, arweiniad a llawenydd pobl sy’n ymddireid a phwyso ar yr Arglwydd (Salm 4,23,94).

Gyda hyn i gyd mewn golwg, aethom ati i greu adnoddau i’n cynorthwyo i nesáu at Iesu er mwyn derbyn y cymorth mae e’n awyddus i roi i’w blant

Ar gael o’r swyddfa Canolog yn rhad ac am ddim 02920627465