Cynllun Pontio

logo-connect

Cynllun Pontio

Cysylltu â phobl sydd mewn angen yn y gymuned leol

Sut fedrwn ni rannu cariad Duw mewn ffyrdd ymarferol gyda rhai yn ein cymunedau sy’n wynebu heriau bywyd? Rhai efallai sy’n derbyn gofal, yn ddi-deulu, heb gwmni, newydd symud i’r gymdogaeth neu yn ofalwyr.

Mae gan Cynllun Pontio syniadau i’n helpu.

Daeth y syniad gwreiddiol ar gyfer y cynllun gan gynrychiolwyr gwaith y Chwiorydd oedd yn rhannu eu hawydd i helpu pobl o fewn eu cymunedau. Y bwriad oedd ateb angen unigolion trwy gynnig gwasanaeth ymarferol a gofal syml i ddangos gras a chariad Iesu.

 

llyfryn-cynllunpontio-cy2

 

Patrwm Maneg Gof Tweedle Mit Pattern

 

 

Patrwm Octopus

 

Cap Menyg a Band