Astudiaethau Dwr Bywiol

Dwi’n siwr eich bod yn gyfarwydd â hanes y wraig amheus yna a gafodd sgwrs ddiwinyddol, ddwys gyda’r Iesu wrth ffynnon Jacob. Aeth at y ffynnon i nôl dŵr er mwyn torri syched a’i galluogi i gyflawni tasgau’r dydd – aeth o’r ffynnon wedi derbyn cynnig gan y Meseia ei hun i gymryd ‘dŵr bywiol’ a  oedd yn tarddu i fywyd tragwyddol.

Mor aml dwi’n teimlo fy mod yn fodlon treulio cymaint o egni ac ymdrech yn mynd ar ôl pethau sydd ddim ond yn cyrraedd anghenion tymhorol (faint o ymdrech oedd paratoi at y Nadolig yn tŷ chi, er engrhaifft?).

Drwy ein hastudiaethau o’r Dŵr Bywiol rydym yn ceisio ail-asesu y gwerth rydym yn rhoi ar ‘bethau’r byd’ a ‘phethau ysbrydol’  a hynny drwy treulio amser yn ystyried beth mae Iesu’n ei gynnig i ni heddiw. Mae’r hanes hefyd yn gosod her o’n blaen fel Cristnogion, wrth inni ystyried ein rôl ni i wneud yn siwr fod pobl yn clywed cynnig Iesu heddiw.

Dwr bywiol