Cymdeithas y Beibl

images

Gwybodaeth am 3 cynllun arbennig:

Agor y Llyfr – cynllun rhagorol sy’n cyflwyno hanesion Feiblaidd i blant ysgolion cynradd

Prynu Beiblau i Ysgolion – Beiblau newydd gwych ar gael

Dilyn ol traed Mari – ymweliad i Fyd Mari Jones, Lanycil ac ysbrydoliaeth i ddarganfod trysorau Gair Duw

Cliciwch yma am daflen gwybodaeth Cymdeithas y Beibl taflen copy