10 syniad i famau newydd

th

10 syniad i famau newydd er mwyn lleihau pwysau

  1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael amser i chi’ch hun bob hyn a hyn

Os yn bosib, cymrwch fath hir gyda swigod a chanhwyllau- a bar o siocled efallai!

  1. Ceisiwch gymryd ymarfer corff rheolaidd

E.e. cerddwch pan fedrwch chi – mae’n lleihau pwysau ac mae’n dda ar gyfer llosgi braster ! (RHYBUDD: fe all jogio fod yn ddrwg i’ch iechyd: mae ‘tights’ rhai merched wedi mynd ar dân wrth i’w cluniau rwbio hefo’i gilydd yn gyflym wrth jogio!

  1. Ewch i’r afael â’ch tasgau mawr trwy eu torri’n ddarnau llai

Mae rhai pethau am fod yn anodd a does dim llawer y gallwn wneud i newid hynny. Fodd bynnag wrth edrych yn ôl ar y pethau a oedd yn ein poeni fwyaf, yn aml gallwn chwerthin amdanynt bellach felly ceisiwch ymlacio pan fo modd gwneud hynny.

  1. Ceisiwch ddyfnhau eich cyfeillgarwch a’ch perthynas gyda’ch teulu

Gwnewch y pethau y credwch ydynt; manteisiwch ar eich cryfderau, a dilynwch eich breuddwydion os gallwch chi.

  1. Gwyliwch rhag arwyddion cyntaf pwysau.

Cur pen, crafu, blinder, problemau stumog, gweiddi ar y plant ayb. Os oes arwyddion eich bod o dan bwysau, ceisiwch gael hyd i rywun i siarad hefo nhw.

  1. Cadwch mewn cysylltiad gyda ffrindiau

Danfonwch gerdyn neu ffoniwch rywun nad ydych wedi siarad â hwy ers tro.

  1. Peidiwch â dweud “Ie” i bopeth!

Does dim rhaid ichi brofi eich hun. Dysgwch ddweud ‘na’ bob hyn a hyn- gallwch ymarfer y grefft yma o flaen drych os oes angen!

  1. Dechreuwch ddiddordeb newydd fel teulu.

Bydd hyn yn cynnig amseroedd da gyda’ch gilydd a fydd yn hwyliog a chofiadwy

  1. Penderfynwch pa lefel o lanast sydd yn dderbyniol gennych chi

Peidiwch â theimlo bod rhaid i’r tŷ fod 100% yn dwt trwy’r adeg (Beth am ddysgu eich plant i sillafu yn y llwch ar y bwrdd coffi weithiau!)

  1. Daliwch i chwerthin!

Benthyciwch DVD o sioeau comedi; trefnwch fynd am goffi gyda ffrindiau i weld pwy sydd â’r stori ddoniolaf i ddweud am eu hwythnos.