Rhoi Duw gyntaf

Mae cymaint o bethau sy’n hawlio ein sylw a’n hymroddiad: ein swyddi, ein plant, ein gŵyr/gwragedd, gofynion a gwrthdyniadau bywyd. Ond mae’n rhaid inni ofalu nad yw’r rhain yn cael eu gosod yn bwysicach neu’n uwch o ran ein blaenoriaethau na’n perthynas gyda Duw.

Rhoi Duw gyntaf

 

prayer-159064-s