Cyflwyno Titus 2

Ydych chi erioed wedi cael diwrnod ‘ugh’ a wedi ffonio ffrind am sgwrs sydyn er mwyn codi dy galon? Neu, wyt ti wedi derbyn neges destun gan ffrind yn ddiweddar yn holi, “Ti’n rhydd am baned?’ oherwydd mae nhw angen rhywun i wrando arnynt a cydymdeimlo? Mae’r angen am ofal ffrind yn gyffredin i ni gyd.

Adnodd i annog merched o bob oed i gefnogi a gofalu am ei gilydd yw Titus 2 – â’r Efengyl yn ganolog i’r cyfan. Hynny yw, nid dim ond cyfarfod i gael sgwrs am yr hyn a’r llall ac arall, ond i weddïo dros ei gilydd a thrafod materion ysbrydol. Adnodd hefyd, i hyrwyddo cyfleoedd i ferched ddysgu ‘beth sy’n dda’ – Titus 2:3 – ac ‘athrawiaeth iach’ – Titus 2:1.

Darllenwch mwy ….

Cyflwyno Titus dau