Beth yw’r Rhaglen Dorcas?

Mae rhaglen Dorcas wedi ei chreu er mwyn ein helpu i rannu ein ffydd yn yr Arglwydd Iesu.

Rydym oll yn ymwybodol bod cynulleidfaoedd eglwysig at ei gilydd yn dirywio’n gyflym ac nad yw pobl yn gweld perthnasedd y neges Gristnogol.

Fel pobl sydd yn caru ac yn cael eu caru gan yr Arglwydd Iesu, sut allwn ni helpu eraill i ddod i brofi’r cariad a’r pwrpas y mae ef yn ei gyflwyno i fywyd unigolyn?

Sut allwn ni ddangos i’n ffrindiau, ein teuluoedd, ein cydweithwyr, ein cymdogion, ein cymunedau bod yr efengyl Gristnogol yn bwysig ac yn berthnasol?

Sut allwn ni adeiladu perthynas ystyrlon â phobl a manteisio ar gyfleon i wasanaethu ein cymunedau?

Dyma rai o’r cwestiynnau roedd Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru am fynd i’r afael a hwy o ddifri. Tyfodd Rhaglen Dorcas o’u cariad a’u consyrn. Daeth i’r amlwg bod rhaid buddsoddi egni, arian ac adnoddau er mwyn ceiso cyrraedd angen ein cymunedau i gael clywed yr Efengyl.

Cafodd y gwaith o greu adnoddau ei gomisynnu gan yr Adran ac mae Carys Davies a Sarah Morris wedi cael eu cyflogi i gyd-lynu’r rhaglen. Mae nhw ar gael i ddod i’ch capel neu gyfarfod chwiorydd i esbonio a chyflwyno’r adnoddau, a’r modd y medrwch eu defnyddio orau.

Y gobaith yw y bydd Rhaglen Dorcas yn ein hysbrydoli ac yn ein harfogi wrth inni geisio rhannu’r Arglwydd Iesu gyda’n cymunedau mewn ffyrdd perthnasol.