Evidence Not Seen – Darlene Deibler Rose

Posted on Tach 21, 2013

Evidence Not SeenDwi’n gwybod fy mod i’n euog o feddwl fod bywyd fel Cristion heddiw yn anodd ond dyma ichi lyfr sy’n rhoi’r syniad hwnnw mewn persbectif wrth i ni sylweddoli pa mor anodd oedd hi ar ein brodyr a’n chwiorydd oedd mewn gwersylloedd carcharorion rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Hanes Americanes ugain oed yw hwn aeth yn genhades i Guinea Newydd yn 1937 ac a garcharwyd am bron i bedair blynedd  mewn gwersyll carcharorion Siapaneaidd. Mae ei hanes yn un rhyfeddol: gwelwn sut y dyfnhaodd ei ffydd yn wyneb amgylchiadau erchyll a sut y bu i Dduw ei chynnal drwy amseroedd o ddioddefaint mawr. Dywed yr awdur ei bod wedi ysgrifennu’r llyfr er mwyn ei dau fab –

‘I wished them to know if ever difficult circumstances came into their lives, that their mother’s God is still alive and very well, and His arm has never lost its ancient power’.

Mae’r hanes yma yn un sydd heb amheuaeth yn clodfori Duw. Mae o’n hanes sy’n ein hysbrydoli i feithrin perthynas glos gyda’n Harglwydd er mwyn i’n bywydau ni, fel Darlene Rose, arddangos nodweddion ein Tad. Llyfr arbennig iawn!

Elinor Owen

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *