Hetiau Beanie ar gyfer ‘Operation Christmas Child’

Posted on Rha 10, 2013

Hetiau Beanie Eglwysi Bro Aled 2013 blluniau Hydref 2013 438lluniau Hydref 2013 435

Diolch o galon i bawb fu’n gwau ar gyfer ‘Operation Christmas Child’! Cawsom focs yn llawn o hetiau o Fanceinion, bagiau o gapeli Nantglyn a Chefn Meiriadog a sawl bag gan unigolion o Lansannan – diolch yn fawr iawn ichi! Rhoddais yr hetiau i wirfoddolwraig yn Abergele sy’n gysylltiedig ag ‘Operation Christmas Child’ ac roedd hi wedi dotio atynt! Dwi’n cael fy atgoffa o’r adnod,

‘A bydd y Brenin yn ateb, ‘Credwch chi fi, pan wnaethoch chi helpu’r person mwya dinod sy’n perthyn i mi, gwnaethoch chi fy helpu i.’         Mathew 25: 40 (cyfeithiad beibl.net)

Elinor Owen

 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *