Dorcas yn Eglwys Nant Hall, Prestatyn

Posted on Tach 12, 2013

Dorcas Nant Hall

Arweiniodd Chris Rendall o Eglwys Nant Hall, Prestatyn, astudiaeth Feiblaidd ‘Gwraig fel Dorcas’ (yr adran gyntaf yn ffeil adnoddau Dorcas) yn wythnosol rhwng Medi a Hydref. Dyma ei hadroddiad hi:

 

 

Ni lwyddasom i gadw’r rhifau ddaeth ar y noson gyntaf ond daeth 8-10 ar gyfartaledd i’r sesiynau canlynol. Cefais adborth positif gan y bobl hyn; roeddent yn teimlo eu bod wedi dysgu pethau newydd o’r sesiynau.

lluniau Hydref 2013 422Fe ddarganfyddom fod y sesiynau yn awr o hyd ac eithrio’r bedwaredd astudiaeth: gwnaethom hon dros bythefnos er mwyn cael digon o amser i’w gwneud yn iawn.

Rhannodd Mary, Arweinydd yr Ysgol Sul, hanes Dorcas hefo’r plant a buont yn cynhyrchu gwaith creadigol sydd rŵan yn cael ei arddangos yn neuadd yr Eglwys. Rwy’n atodi llun a gymrodd fy ngŵr Roy ohono.

O ganlyniad i’r astudiaethau, cafwyd y syniadau canlynol:

  1. Helpu’r gymuned drwy gynorthwyo’r Banc Bwyd lleol. Mae bocs ar gyfer y pwrpas hwn yng nghefn yr Eglwys.
  2. Rhyw fath o help i bobl unig hŷn y dref: sefydlu clwb o bosib.
  3. Parhau hefo  a) ymweld hefo pobl sy’n gaeth i’w cartrefi  b) gweithio hefo Mamau a phlant c) gwaith ieuenctid – gwaith sydd eisoes mewn lle yn yr eglwys.

Byddwn yn cyfarfod eto ar Dachwedd 11eg i benderfynu ar y ffordd ymlaen.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *