Cwrs Rhianta Llansannan

Posted on Tach 7, 2013

_Time_Out_for_Pa_506fd08d1b320_150x150 Wedi cyflwyniad ‘Rhaglen Dorcas’ i ferched Bro Aled ym mis Hydref y llynedd, penderfynwyd cynnal Cwrs Rhianta yn yr ardal er mwyn datblygu cysylltiadau’r capel gyda mamau ifanc y pentref. Am chwech wythnos felly, rhwng Mai a Gorffennaf, cynhaliwyd Cwrs Rhianta yn Llansannan gyda Siân Edwards o Goleg y Bala yn arwain.

Defnyddiwyd deunydd sydd wedi ei gynhyrchu gan adran o’r elusen  Cristnogol ‘Care for the Family’: mae gan yr adran ‘Positive Parenting’ amrywiaeth o gyrsiau ac adnoddau ar gyfer rhieni plant o bob oed. Roedd y sesiynau yn Llansannan yn rhyngweithiol (interactive) iawn gyda’r mamau a Siân yn rhannu profiadau ymarferol o rianta. Barn y mamau oedd bod y sesiynau wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn ogystal â bod yn hwyliog: credent y gallent roi’r hyn a ddysgwyd ar waith yn syth er budd eu bywydau teuluol.

CFF-button-logo-288x300Ein gobaith yw y bydd llawer mwy yn dod i wybod am ddeunydd y sefydliad ‘Care for the Family’ gan eu bod wedi cynhyrchu llawer iawn o adnoddau defnyddiol, yn ogystal â chymorth ymarferol, ar gyfer y gwahanol sefyllfaoedd a wynebir gan deuluoedd. Ewch i’w gwefan i wybod mwy – www.careforthefamily.org.uk.

Bydd deunydd rhianta Cymraeg, sef gwerslyfr ‘Y Blynyddoedd Cynnar’ a’r cyflwyniad PowerPoint sy’n cyd-fynd ag o, yn cael ei lansio ym mis Rhagfyr. Bydd cwrs hyfforddi hyfforddwyr yn cael ei ddarparu yng Ngholeg y Bala ym mis Chwefror. Cysylltwch â Siân Edwards yn y Coleg am fwy o wybodaeth – 01678 520565.

 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *