‘The Power of a Whisper’ gan Bill Hybels

Posted on Awst 7, 2013

power of a whisperYdach chi’n clywed Duw yn siarad hefo chi? Roedd hi’n amser hir ers i

mi glywed llais Duw yn glir a dyma oedd y cymhelliad dros ddarllen y

llyfr hwn.

 

Mae’r llyfr yn dechrau gyda hanes Bill Hybels yn 7 oed. Roedd o newydd

glywed hanes Duw yn siarad hefo Samuel ac mae’n gofyn wrth ei athrawes

os yw Duw yn parhau i siarad hefo’i bobl heddiw. Mae’r athrawes yn ei

argyhoeddi ei fod o  – dim ond i ni ddysgu distewi a gwrando. Mae Bill

Hybels yn cofio’r adegau wedyn pan oedd Duw wedi siarad ag o yn ei

blentyndod, ieuenctid ac fel gŵr 24 oed, sef yr adeg clywodd llais Duw

yn dweud wrtho i ddechrau eglwys newydd. Erbyn hyn mae’r eglwys honno

– Willow Creek – yn adnabyddus trwy’r byd i gyd ond daeth yr alwad

honno i Bill Hybels pan oedd yn weithiwr ieuenctid mewn eglwys o 1000 o

bobl ifanc a phan oedd ei wraig yn disgwyl eu mab cyntaf. Golyga’r

alwad roi’r cartref yr oedden nhw wedi ei brynu yn ddiweddar iawn ar y

farchnad ond maent yn ufuddhau. Disgrifia adeg anodd iawn yn yr eglwys

wedi hynny wrth i rai o arweinwyr yr eglwys syrthio i bechod a hwythau

ar ganol adeiladu ac ehangu’r eglwys. Roedd  ffyddloniaid yr eglwys

wedi cael benthyciadau gan y banc er mwyn talu am y cynllun ond yng

nghanol y sefyllfa gythryblus hon peidiodd llawer cyfrannu o

gwbl gan wneud y sefyllfa arianol yn un ddifrifol iawn. Ond wrth glywed

llais Duw gwyddai Hybels yn union pa lwybr i’w ddilyn ac o wneud hynny,

daeth bendith Duw arno ac ar yr eglwys mewn ffordd amlwg iawn.

 

Yn ogystal ag enghreifftiau personol o Dduw yn siarad, rhydd y llyfr

hefyd enghreifftiau o Dduw yn siarad hefo gwahanol bobl mewn gwahanol

amgylchiadau. Dywed Hybels am 5 prawf y bydd o’n eu defnyddio er mwyn

sicrhau fod y neges gan Dduw ac nid o’n dychymyg ni’n hunain. Disgrifia

hefyd sut mae wedi cael negeseuon gan Dduw ar gyfer y gwaith o rianta a

pha mor werthfawr oedd y rhain iddo. Pwysleisir hefyd fod Duw yn

defnyddio adnodau i siarad hefo ni ar brydiau. Oherwydd hyn,  mae’n

bwysig ein bod yn gwybod adnodau ar ein cof er mwyn i ni glywed pan

fydd Duw yn ein hatgoffa o wirioneddau rhyw adnod neu’i gilydd. Ceir

restr o’r adnodau mwyaf amlwg i’w cofio ac mae’r rhain wedi eu

dosbarthu o dan wahanol benawdau.

 

Yn sicr mae hwn yn lyfr sy’n ysbrydoli’r darllenydd i gymryd camau

ymarferol  i fedru clywed Duw yn siarad. Mae’r wybodaeth  ynglyn â sut

i brofi’r negeseuon i sicrhau eu bod o Dduw yn ddefnyddiol iawn yn

ogystal â’r rhestr o adnodau allweddol i’w cofio. Mae’r cysur sy’n dod

o glywed ein Harglwydd yn siarad i mewn i’n gwahanol sefyllfaoedd yn

anhygoel a chredaf fod y llyfr hwn yn adnodd gwerthfawr i’n helpu i

ddysgu gwrando am lais Duw.

Elinor Owen

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *