Poen

Posted on Ebr 16, 2013

834087_43320373[1]Yn ei lyfr ‘The Problem of Pain’ dywed C.S Lewis: ‘Mae Duw yn sibrwd wrthym yn ein pleserau, yn siarad trwy ein cydwybod ond yn gweiddi yn ein poen – dyna’i uchelseinydd i ddeffro byd sy’n fyddar’.

 

Efallai eich bod wedi dioddef salwch ac yn anghyffyrddus wrth ddod atoch eich hun – wedi’r cwbl, rydych yn ferch â chymaint i’w wneud gennych! Efallai eich bod yn ymgodymu â phryder neu iselder – neu’r ddau. Gall ymddangos nad yw’r tywyllwch fyth am godi, ac nad ydych erioed wedi teimlo mor fregus. Efallai eich bod yn teimlo archoll dros dor-priodas neu efallai eich bod wedi dioddef profedigaeth. Mae’r boen mor arw mae’n eich taro fel chwip.

 

Ydym ni yn teimlo Duw yn gweiddi arnom trwy’r haenau poenus hyn? A yw ei lais yn codi uwchlaw’r siom a’r boen a deimlwn? Pam y mae’n rhaid inni fynd trwy gyfnodau diflas llawn poen beth bynnag? Byddai’n llawer gwell gennym ganolbwyntio ar y bendithion!

 

Yn rhyfedd ddigon, gall poen arwain at ganlyniadau cadarnhaol, sydd bron yn bleserus. Oherwydd mae poen yn ein gorfodi, yn ein cymell ac yn ein gwthio i bresenoldeb Duw yn fwy nag unrhyw beth arall.

 

Ydych chi wedi sylwi wrth i bethau fynd yn dda fod tuedd ynom i fyw mewn modd ychydig yn ddigyfeiriad – gan adael i fywyd ein tynnu yn ei sgil. Rydym yn peidio â gwrando’n astud ar Dduw. Mae ei lais yn dod yn ‘sibrwd wrthym yn ein pleserau’. Mae ein ffocws yn newid ac rydym yn dechrau crwydro.

 

Dywedodd C.S Lewis hefyd, ‘Mae poen yn tynnu’r gorchudd; mae’n gosod baner gwirionedd yng nghanol caer enaid gwrthryfelgar.’

 

Ydym ni yn gwrthryfela yn agored? Go brin fod y rhan fwyaf ohonom yn gwneud hynny! Ond wrth beidio â gweddïo cymaint, a pheidio â phwyso cymaint ar gryfder Duw, ac wrth dreulio diwrnodau heb ddarllen ei air, rydym yn dechrau crwydro oddi wrth faner gwirionedd. Mae’r math o fodolaeth amwys, glaear hon yn rhoi modd i fyw i’n gelyn! A fyddai’n wir dweud ein bod yn aml yn treulio diwrnodau bwygilydd yn y cyflwr hwn?

 

Mae Poen yn ein hysgwyd ac yn ein deffro. Mae Poen yn gyfle i dynnu’n nes at Dduw mewn cyflwr o ddibyniaeth na ddaeth i’n rhan erioed o’r blaen. Mae Poen yn ein tyneru ac yn gwneud inni dosturio wrth eraill yn yr un sefyllfa. Dyma bleserau poen. Mae llawenydd i’w ddarganfod hyd yn oed yn y boen mwyaf cignoeth.

 

Felly, y tro nesaf, y caiff y ‘gorchudd’ dros eich calon ei rwygo ymaith gan boen, diolchwch i Dduw. Mae ef yn ein caru ddigon i dynnu’r gorchudd o gyffredinedd hwnnw ymaith er mwyn gwneud lle ar gyfer baner ei wirionedd. Mae’n gwybod y daw llawenydd dyfnach o’r dyffryn tywyll hwn. Dyma gân hyfryd sy’n ei gyfleu yn berffaith:

 

http://www.youtube.com/watch?v=WvgzjNb_X3Q

Dolen i lyfr C.S. Lewis:  http://www.amazon.co.uk/Problem-Pain-Lewis-Signature-Classic/dp/0007461267/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1360429145&sr=8-1

 

Megan Hughes

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *