‘Redeeming Love’ gan Francine Rivers

Posted on Ebr 16, 2013

 

51N3MnnShDLDros y blynyddoedd, clywais am gynifer o adolygiadau canmoliaethus i ‘Redeeming Love’, bron na chredwn fod y llyfr hwn yn swnio’n rhy dda ar sawl ystyr. Byddwn yn dweud wrthyf fy hun: ‘Does dim modd ei fod cystal â hynny’. Am ryw reswm neu’i gilydd, doedd byth amser ar gael imi setlo i’w ddarllen. Hynny yw, tan Nadolig 2012. Agorais y llyfr yn llawn disgwyliadau mawr, gan obeithio na fyddwn yn cael fy siomi wedi’r holl flynyddoedd. Ond doedd dim rheswm imi boeni o gwbl – roedd ‘Redeeming Love’ y tu hwnt i’m holl ddisgwyliadau!

 

Gosodir ‘Redeeming Love’ yng Ngwlad yr Aur yng Nghaliffornia yn 1850. Cawn ein cyflwyno i Angel, gwraig ifanc sydd wedi dysgu mai dim ond brad y gall hi ei ddisgwyl gan ddynion. A hithau wedi’i gwerthu i buteindra fel plentyn, mae’n goroesi trwy gadw ei chasineb yn fyw. Yn Angel gwelwn ferch, bod dynol, sydd ar goll yng ngwir ystyr y gair; yn fyw’n gorfforol ond yn farw y tu mewn wedi blynyddoedd o gamdriniaeth, tywyllwch a phechod. Ar yr union adeg yma, daw Angel i gysylltiad â Michael Hosea, dyn sydd yn wahanol iawn i bob dyn arall yn ei gorffennol a’i phresennol. Mae yntau’n ufuddhau i alwad Duw i briodi Angel ac i’w charu’n ddiamod. Awn yn ein blaen i ddarllen sut y datblyga perthynas Angel a Michael. Yn gyntaf, darllenwn benodau di-ri am chwerwedd Angel a gras Michael, casineb Angel ac amynedd Michael, ofn Angel a ffydd Michael, natur golledig Angel a chariad Michael, pechod Angel a maddeuant Michael. Yn araf bach, yn wyneb cariad ‘mor rhyfeddol’, dechreua ei chalon friwedig feirioli a meddalu, ac eto mae’r stori’n llawer mwy na stori garu ddynol; deillia iachâd terfynol Angel oddi wrth yr Un sy’n ei charu’n fwy na Michael Hosea hyd yn oed.

 

Mae ‘Redeeming Love’ yn ail-greu hanes Llyfr Hosea mewn modd pwerus iawn. Nid yw’r deunydd yn darllen yn rhwydd trwy’r amser oherwydd cymaint yw dyfnder tywyllwch Angel, ond mae Rivers yn ysgrifennu’n wych a buan iawn y cefais i fy swyno gan y stori a’r realaeth garw oedd i’w weld ar bob tudalen. Ac eto, y tu hwnt i’r stori ei hun, mae neges ryfeddol am achubiaeth ddwyfol, gras a chariad yn gweu’i ffordd trwy bob pennod. Mae Francine Rivers wedi ysgrifennu stori ysgubol, ond yn fwy na hynny, mae’n arwain ei darllenwyr at Dduw a Gwaredwr sy’n holl gariadus ac at efengyl sy’n llawn gras rhyfeddol.

 

Mae ‘Redeeming Love’ yn llyfr y mae’n rhaid ei ddarllen!

 

Meryl Walters

 

 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *