Yr Ymgyrch OS

Posted on Ebr 16, 2013

llun IfMae bron i biliwn o bobl yn mynd i’w gwlâu yn newynog bob nos a dwy filiwn o blant yn marw o ddiffyg maeth bob blwyddyn – newyn yw sgandal mawr ein hoes o hyd. Ar draws y byd, hyd yn oed yn y DU, mae pobl yn wynebu trafferthion wrth geisio bwydo’u teuluoedd.

Yn 2013, mae’r llywodraeth wedi addo darparu 0.7% o’r incwm cenedlaethol ar gyfer cymorth rhyngwladol a chynnal Uwchgynhadledd ar Newyn. Rhaid gofalu eu bod yn cadw at yr addewidion hyn. Ym mis Mehefin, bydd arweinwyr mwyaf grymus y byd yn cyfarfod yn y G8 yn y DU.

Dyma ein cyfle gorau i fynd i’r afael â newyn. Rhaid sicrhau bod OS yn digwydd.

Beth yw ein nod?

Rydym am weld ein harweinwyr yn gweithredu ar y 4 mater mawr sy’n rhwystro pobl rhag cael digon o fwyd.

Cymorth

Digon O Fwyd I Bawb OS  rhown ddigon o gymorth er mwyn atal plant rhag marw o newyn a helpu’r teuluoedd tlotaf i’w bwydo eu hunain.

Treth

Digon O Fwyd I Bawb OS  bydd llywodraethau yn atal cwmnïau mawr rhag osgoi talu trethi mewn gwledydd tlawd

Tir

Digon O Fwyd I Bawb OS gallwn rwystro ffermwyr tlawd rhag cael eu gorfodi oddi ar eu tiroedd, a sicrhau tyfu cnydau i fwydo pobl, nid pweru ceir.

Tryloywder

Digon O Fwyd I Bawb OS  bydd llywodraethau a chwmnïau mawr yn bod yn onest ac agored am eu gweithrediadau sy’n rhwystro pobl rhag cael digon o fwyd.

Gyda’n gilydd, gallwn sicrhau bod OS yn digwydd.

Po fwyaf ohonom sy’n dod yn rhan o bethau, po fwyaf o bwysau a roddir ar arweinwyr y byd i fynd i’r afael â newyn byd eang yn 2013.

Mae’r sefydliadau canlynol yng Nghymru yn dod ynghyd fel rhan o OS er mwyn galw am weithredu brys gan arweinwyr ein byd i weddnewid ein system fwyd doredig.

Wales International Development Hub;  Cymorth Cristnogol Cymru; Oxfam Cymru; Achub y Plant Cymru; Islamic Relief; Tearfund; CAFOD; Wales Africa Community Links; Masnach Deg Cymru.

 

Yn y cefndir, mae tua 100 o sefydliadau yn cynnig eu cefnogaeth i’r ymgyrch.

Ond mewn gwirionedd, rhywbeth i bob un ohonom ni yw OS

Gyda miliynau ohonom yn rhan o bethau ac yn dweud wrth ein harweinwyr bod rhaid iddynt weithredu i ddiwygio ein system fwyd doredig, gall 2013 roi cychwyn ar ddiwedd tlodi byd eang.

llun Desmond TUTUDyma  a ddywed Desmond Tutu:

“Nid aflwydd anwelladwy neu drasiedi anorfod yw hwn.

Gallwn sicrhau nad yw’r un plentyn yn mynd i’w wely yn newynog. Gallwn roi terfyn ar sefyllfa ble mae mamau yn eu llwgu eu hunain er mwyn bwydo eu teuluoedd. Gallwn arbed bywydau.

Gallwn wneud hyn oll, OS ydym yn barod i wneud rhywbeth yn ei gylch. OS heriwn ein harweinwyr i weithredu. OS gwnân nhw wrando arnom.

Mae’n hen bryd i’r rhai sy’n meddu grym yn y byd gymryd y penderfyniad cywir ar newyn. Mae’n bryd rhoi terfyn ar y dioddefaint diangen a achosir gan fethiant y system fwyd bresennol.

Gallwn roi terfyn ar newyn unwaith ac am byth OS gweithredwn yn awr.”

Gallwch ddarganfod llawer o wybodaeth am yr ymgyrch OS ac adnoddau i’w defnyddio yn eich eglwys neu ysgol ar wefannau’r elusennau a restrir neu ar wefan swyddogol OS sef enoughfoodif.org

Beth am gynnwys eich eglwys neu eich ffrindiau yn hyn oll? Gallwn oll chwarae’n rhan wrth wneud i OS ddigwydd.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *