Sesiwn 2 – Gwasanaethu

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 2 – Gwasanaethu

Thema’r sesiwn: Marc 10:43-44

“Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i’r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen fod yn was i bawb arall.”

1.Trafod sut mae’r byd yn penderfynnu pwy di’r goreuon…….
Ydy aelodau o’r grŵp wedi ennill tystysgrifau neu tlysau?
Sut ydy’r ‘Sêr’ yn cyrraedd y brig?

2.Darllen Ioan 13:1-17
Cyn darllen, eglurwch bod y disgyblion wedi cael ffrae unwaith wrth drafod pwy oedd y gorau ohonynt, a dysgodd Iesu gwers pwysig iawn iddyn nhw.
Eglurwch y traddodiad o olchi traed.

3.Trafod
Ydyn ni’n tueddu rhoi ein hunain yn gyntaf?
Ydym wastad yn ymwybodol o beth mae pobl eraill yn meddwl ohonom ni?
Ydy’n bwysig i ni cadw fynnu hefo’n ffrindiau, cael y gorau, gwneud ein hunain yn ‘well’?
Beth oedd Iesu am ddysgu i’w ddisgyblion?
I fod yn wych go iawn rhaid i ni agor ein llygaid i weld anghenion eraill.
Dyna oedd esiampl Iesu – ar ei noson olaf un, cyn iddo cael ei ladd, canolbwyntiodd Iesu ar anghenion ei ddisgyblion a dangosodd ei gonsyrn trwy olchi eu traed.
Ydan ni’n edrych allan am ein hunain neu ydan ni wir yn edrych allan am eraill? Neu, ydan ni’n ystyried ein bod yn rhy dda i ‘olchi traed’ ein ffrindiau?
Mae gwasanaethu eraill yn meddwl mynd allan o’n ffordd i helpu eraill, hyd yn oed os mae hyn yn meddwl bod na ‘gost’ i ni.

4.Gweithgaredd
Sut allwn ni wasanaethu ein gilydd?
Dyma rhai syniadau. Bydd angen casglu deunydd o flaen llaw ar gyfer rhain.
Golchi traed i’ch gilydd – go iawn!
Rhoi ‘massage’ i’ch gilydd…..
Peintio ewinedd bodiau traed eich gilydd…..
Gwneud paned o de neu siocled poeth i’ch gilydd…….
Unrhywbeth arall mae eich ffrindiau yn gofyn amdano!!!!
Sut allwn ni wasanaethu eraill
Gwneud rhestr o bobl mae’r grŵp eisiau gwasanaethu, trafod sut i wneud hyn a dechrau trefnu rhyw ddigwyddiad neu gweithred.

5.Gweddi
Treuliwch amser yn gweddio dros eich gilydd, efallai eistedd mewn cylch a pob un gweddio dros y person ar y dde, gan ofyn i Dduw am ei gymorth i weld sut allwn wasanaethu eraill ac am ei gymorth i wneud beth sy’n ei blesio.

Ysgrifennwyd gan Dawn Wilks ac Alwen Wynne

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *