Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig?

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig?

Thema’r Sesiwn: 1 Pedr 3:3-4

“Dim y colur ar y tu allan sy’n eich gwneud chi’n ddeniadol, na phethau fel steil gwallt, tlysau aur a dillad ffasiynol. Beth sy’n bwysig ydy’r hyn ydych chi’r tu mewn — y math o harddwch fydd byth yn diflannu, sef ysbryd addfwyn a thawel. Dyna beth sy’n werthfawr yng ngolwg Duw.”

1. I ddechrau….. Cwestiynnau:
Pa mor bwysig wyt ti’n ei chyfri dy fod yn edrych yn dda?
Wyt ti’n dilyn y ‘ffasiwn’?
Ydy’n bwysig dy fod ru’n fath a phawb arall?
Beth oedd yr adnod o’r Beibl yn dweud sy’n bwysig?

2.Amser Gwisgo Fynnu!
Bydd angen digon o ddillad ffansi a dillad gwirion i bawb cael gwisgo fynnu a wedyn mynd am dro trwy’r pentref ac i’r siop a phrynnu rhywbeth yn y siop.

3.Darllen Luc 7:36-50
Roedd pawb yn meddwl bod Mair Magdalen yn dynes ofnadwy, ond roedd Iesu yn ei charu hi fel yr ydoedd.

4.Trafod
Oes na pobol yn ysgol sydd ddim yn ffitio mewn achos mae nhw’n edrych neu’n gwisgo yn wahanol?
Ydach chi wedi gwneud ymdrech i siarad hefo nhw a dod i’w hadnabod?
Ydach chi’n meddwl bod eich ffrindiau wedi dewis bod yn ffrindiau hefo chi oherwydd y ffordd rydach chi’n edrych?
Ydy Duw yn poeni am sut ydych yn edrych?

5.Eglureb
Angen: Tun o stew gyda label bwyd cath drosto, agorwr tuniau, llwyau.
Dangoswch y tun, a gofyn pwy sydd eisiau blasu’r bwyd cath?
Agorwch y tun a’i chynnig i bawb. Ar ôl i bawb wrthod, dechreuwch bwyta’r ‘bwyd cath.’
Mae’r pobl ifanc bron yn sâl wrth wylio hyn!!!
Wedyn, tynnwch y label a dangos beth sydd o dan y label bwyd cath – gan egluro er bod y label ar y tun yn dweud bwyd cath, cawl sydd tu mewn go iawn.
Beth ydy’r pobl ifanc yn meddwl yw neges yr eglureb?
Ydyn nhw’n cytuno ni ddylwn barnu pobl wrth ystyried yr edrychiad allanol yn unig – ac mai beth sydd tu mewn sy’n cyfri?
Dyma sut mae Duw yn ein trin ni.

6.Gweddi
Anogwch y pobl ifanc i Ddiolch i Dduw ei fod e’n barnu yn ôl beth sydd tu mewn ac yn ein trin mewn cariad bob amser
I ystyried yn onest os ydyn nhw’n barnu pobl wrth eu hydrychiad allanol – beth sydd angen dweud wrth Dduw am hyn?
Gadewch iddynt meddwl a gweddio yn dawel am hyn, cyn gweddio drostynt, y byddent yn cael cymorth Duw i drin pobl gyda chariad.

Ysgrifennwyd gan Dawn Wilks ac Alwen Wynne

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *