Llwybr Mari, Llwybr Ni

Posted on Tach 17, 2017

Llwybr Mari, Llwybr Ni

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd â hanes Mari Jones yn cerdded 26 milltir i brynu Beibl Cymraeg. Ond beth ddigwyddodd iddi wedyn?

Bu farw Mari yn 80 oed. Roedd y Beibl wedi bod yn gysur ac yn ganllaw iddi ar hyd y blynyddoedd. Mae gan ei bywyd a’i ffydd wersi i ni heddiw – a dyna destun  sesiwn arbennig sydd wedi cael ei greu ar ein cyfer.

Cyflwyniad Arbennig

Mae Is-Bwyllgor y Chwiorydd wedi cydweithio â Byd Mari Jones i drefnu sesiwn arbennig ar gyfer grwpiau o ferched. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyfle i edrych ar gwahanol agweddau o fywyd a ffydd Mari, a chyfle i wrando ar dystiolaethau gan ferched sy’n trysori Gair Duw heddiw. Dyma gyfle i dderbyn anogaeth ac ysbrydoliaeth newydd o hen hanes cyfarwydd ac annwyl.

Am fwy o fanylion neu i drefnu sesiwn yn eich capel/dosbarth/henaduriaeth cysylltwch â

Sarah 02920620424 sarah@ebcpcw.org.uk

Carys 01678 520065 carys.davies@ebcpcw.org.uk

Eirian 01678 520065 eirianebcpcw@outlook.com

Os am drefnu Encil ym Byd Mari Jones, Llanycil (sy’n cynnwys cinio a the prynhawn) cysylltwch â

Nerys Nerys.Siddall@biblesociety.org.uk

 

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *