Agor y Gair gyda Mari

Posted on Rhag 5, 2016

co17owkxeaarhtg

 

Pa mor bell fyddech chi’n cerdded i brynu llyfr?

 

Pan oedd ein plant yn fach, roeddent wrth eu bodd cael mynd i’r siop lyfrau Borders i edrych ar y llyfrau a gwario eu harian poced ar lyfr newydd. Y dyddiau hyn, gallwn brynu llyfrau wrth pwyso botwm a byddent yn cyrraedd y diwrnod nesaf – yn aml heb gostau postio – nid oes angen adael ein soffa !!

 

Mae ein sefyllfa bresennol yn gwneud stori Mari Jones yn cynilo am 7 mlynedd ac yna cerdded 26 milltir i brynu Beibl hyd yn oed yn fwy anhygoel! Efallai bod y stori wedi dod mor gyfarwydd nad ydym yn wir yn sylweddoli anferthedd ohono mwyach. Cymerodd Mari 7 mlynedd i gynilo digon o arian i brynu Beibl – 7 mlynedd yn gwneud tasgiau ychwanegol ar gyfer ychydig o arian ychwanegol i arbed. Pam wnaeth hi ddal ati? Pam oedd hi am Feibl gymaint?

Meddwl am y cwestiynau hyn ac yn ceisio dod o hyd i ateb iddynt hwy wedi arweiniodd at gyhoeddi cymorth darllen Beibl, Agor y Gair with Mari (Cymdeithas y Beibl Cymru). Mae’r llyfryn defosiynol yn cynnwys 26 o ddarlleniadau a myfyrdodau yn seiliedig ar daith Mari o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala. Mae’r fyfyrdodau wedi eu hysgrifennu gan fenywod o bob oed sy’n byw yng Nghymru ac yn dod o wahanol draddodiadau eglwysig. Maent yn mynegi profiadau personol o sut mae Duw, trwy ei Air, wedi siarad yn eu sefyllfaoedd a phrofiadau a byddai llawer ohonynt wedi bod yn gyfarwydd i Mari flynyddoedd maith yn ôl.

Mae’n digon debygol y rheswm pam Mari cynilodd Mari cyhyd, ac yna cerddodd y rhai 26 milltir i’r Bala oedd am ei bod am dyfu mewn gras ac mewn gwybodaeth am ei Gwaredwr. Roedd hi’n gwybod mai trwy ddarllen y Beibl yn ei hiaith ei hun y gallai gafael ar drysor gwych, y gallai dynnu yn agos at y ffynhonnell o ddwfr bywiol, y lloches mewn gwlad anial, y Bugail Da, y Creawdwr a Gwaredwr y byd . Awydd a gweddi’r golygyddion yw y bydd bobl eraill, drwy ddarllen y llyfryn hwn ochr yn ochr â’r Beibl, yn darganfod a phrofi drostynt eu hunain yr un trysor a ganfu Mari yn ei Beibl.

Byddai’r llyfryn yn ddelfrydol i’w defnyddio fel unigolyn neu mewn astudiaeth grŵp a fyddai’n gwneud anrheg hyfryd.

Mae copïau ar gael Eirian Roberts, Carys Davies neu Sarah Morris: Pris £2.50

I gael cip tu mewn dilynwch y linc yma:

https://www.biblesociety.org.uk/uploads/content/shop/files/Agor-y-Gair-Gyda-Mari-9780564045075.pdf

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *