Ysbyty Tebellong, Lesotho

Posted on Rhag 5, 2016

imgres

 

Tîm Gofal Iechyd Sylfaenol Ysbyty                       Tebellong – HIV /TB

Mae Dr Graham Thomas yn Feddyg Teulu yn y Bala a Chorwen ac yn aelod yng Nghapel Tegid. Ers sawl blwyddyn bellach mae wedi bod yn ymweld ag Ysbyty Tebellong, Lesotho. Ar hyn o bryd Lesotho sydd â’r ganran uchaf o achosion HIV yn y byd, gyda tua 27% o’r boblogaeth yn byw gyda’r haint.

Mae gan y Tîm Gofal Iechyd gynlluniau i ymgymryd a’r heriau anferthol sy’n eu hwynebu sy’n cynnwys cyflogi 3 Cynghorydd, hyfforddi 12 Gweithiwr Iechyd teithiol ar sut i sgrinio am TB, cyflogi 2 Weithiwr Iechyd i Hospis HaMapote, a chefnogi plant amddifad drwy Eglwys Ntate Tsepa.

Mae angen codi £850 bob mis i gynnal y prosiect hwn.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *