Cornerstone Uganda

Posted on Rhag 5, 2016

“Mae Cornerstone Uganda yn elusen gofrestredig sy’n ceisio cynorthwyo pobl ifanc yn Uganda. Yn dibynnu ar amgylchiadau’r bobl ifanc, gallwn gynnig llety, addysg, sgiliau bywyd ac hyfforddiant. Ein dymuniad yw gweld y pobl ifanc yn datblygu i fod yn weithwyr cydwybodol o’u cymuned, yn bobl llawn hygrededd a thosturi.”

Ar hyn o bryd maent yn cefnogi 7 dyn ifanc dros 18 oed. Mae 5 ohonynt wedi cael eu magu mewn cartref plant a nawr yn byw gyda’i gilydd o dan ofal Anti Doreen, eu gweithwraig gymdeithasol. Mae’r 2 arall yn byw adref gyda’u mham ond yn cael eu cynnal gan yr elusen.

Sefydlwyd gan Nancy Spencer a Sara Bennett o EBC Gelligroes, mae’r elusen yn dibynnu ar roddion gan unigolion ag eglwysi yn Ne Cymru. www.cornerstoneuganda.orglogo

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *