Apel y Llywydd – Ysbyty Shillong

Posted on Rhag 8, 2015

logo, apel y llywydd

Apêl y Llywydd – Ysbyty Shillong 

Ydi, mae’r cyfanswm bellach (hyd 26 Tachwedd), wedi cyrraedd y swm rhagorol o £73,000.

Codwyd yr arian hwn drwy gynnal nifer o wahanol weithgareddau; nosweithiau coffi, wedi eu trefnu gan glybiau plant ac ieuenctid, teithiau cerdded; rhedodd/cerddodd un o’n darpar weinidogion o amgylch Gfiyr ac y mae gweinidog arall yn bwriadu teithio ar y weiren wib.

Un cyfraniad werth ei nodi yw eiddo gwraig yn ei 90au. Cofiai yn dda iddi gael ei chyffroi pan oedd hi’n blentyn gan yr hanesion am ein cenhadon ac edmygai hwy yn fawr. O glywed am yr Apêl gwelodd gyfle i fynegi ei hedmygedd; anfonodd £1500 ym mis Awst a dechrau Tachwedd anfonodd £2500, yn gwneud cyfanswm o £4000. Er nad oedd yn dymuno cael ei henwi credaf ei bod yn werth cofnodi hynny. Cyfrannodd eraill dros £2000 a £1000 yr un.

O wybod fod sawl eglwys gyda chynlluniau ar gyfer cefnogi’r apêl mentrir proffwydo y llwyddir i gyrraedd £75,000. Er tegwch i apeliadau eraill, gofynnir yn garedig i eglwysi geisio anfon eu cyfraniadau erbyn 31 Rhagfyr 2015; felly mis i fynd! Wrth gwrs bydd rhyddid iunigolion ac eglwysi, os dymunent, i gyfrannu tuag at y gwaith, ymlaen i’r dyfodol – dethlir y canmlwyddiant yn 2022.

Trefor Lewis

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *