Agor y Llyfr – diweddariad

Posted on Ion 20, 2013

Mae’n siŵr bod rhai ohonoch wedi darllen yn barod am y rhaglen ddefnyddiol hon yn ffeil Adnoddau Dorcas (Gwasanaethu t.21). Mae’n rhaglen gyflawn sy’n galluogi eglwysi lleol i gyflwyno hanesion Beiblaidd mewn ysgolion cynradd.

Daeth Agor y Llyfr i fodolaeth ym Medford, Lloegr nôl yn 1999, gyda grŵp o Gristnogion yn holi’r ysgol leol os fydden nhw’n medru ymweld â’r ysgol unwaith y mis i ddarllen hanes o’r Beibl i’r plant. Erbyn Ionawr 31ain 2012 roedd 6,116 o wirfoddolwyr yn ymweld â 1,175 o ysgolion!

Mae Elinor pellach wedi mynychu cwrs hyfforddi hyfforddwyr ac mae’n cymwys felly i roi cyngor ar sut i gychwyn a rhedeg grŵp i bwy bynnag sydd â diddordeb.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *