Posts made in Tachwedd, 2017

Llwybr Mari, Llwybr Ni

Posted on Tach 17, 2017

Llwybr Mari, Llwybr Ni Mae’r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd â hanes Mari Jones yn cerdded 26 milltir i brynu Beibl Cymraeg. Ond beth ddigwyddodd iddi wedyn? Bu farw Mari yn 80 oed. Roedd y Beibl wedi bod yn gysur ac yn ganllaw iddi ar hyd y blynyddoedd. Mae gan ei bywyd a’i ffydd wersi i ni heddiw – a dyna destun  sesiwn arbennig sydd wedi cael ei greu ar ein cyfer. Cyflwyniad Arbennig Mae Is-Bwyllgor y Chwiorydd wedi cydweithio â Byd Mari Jones i drefnu sesiwn arbennig ar gyfer grwpiau o...

Read More

Cornerstone Uganda

Posted on Tach 17, 2017

Mae Sara a Nancy, sylfaenwyr yr elusen yn credu bod Duw yn eu galw i gefnogi mamau sy’n stryglo darparu ar gyfer eu teuluoedd. Un esiampl yw Rittah, sydd wedi edrych ar ôl ei hun a’i mab Michael wedi iddi ddianc o briodas treisiol. Maent yn bwriadu trefnu hyfforddiant ac adnoddau i alluogi’r merched gael incwm, bod yn hunan-gynhaliol a sicrhau addysg i’w plant.

Read More

Prosiectau 2017/18

Posted on Tach 17, 2017

Unwaith eto eleni rydym wedi ceisio dewis prosiectau a fydd yn eich ysbrydoli a’ch cynorthwyo yn eich cyfarfodydd. Gobeithiwn hefyd bydd y prosiectau yn eich helpu i ymestyn at rai nad ydynt yn mynychu’r capel. Cynllun Pontio – syniadau ar sut y gallwn gefnogi pobl yn ein cymunedau sy’n wynebu heriau bywyd, yr unig, Gofalwyr, rhai sy’n byw gyda dementia. Syniadau gweu a crosio. Darllen mwy yma   http://rhaglendorcas.com/?page_id=1700   Yn rhan o’r Cynllun Pontio cynhyrchwyd 2 adnodd...

Read More

Reaching Romania

Posted on Tach 17, 2017

Reaching Romania Eleni, mae’r elusen wedi gofyn i ni cefnogi’r prosiect WIDOW’S MITE. Mae’r prosiect hon yn darparu adnoddau sylfaenol i wragedd gweddw – bwyd, tanwydd, moddion ac ymweliadau rheolaidd. Y bwriad yw helpu 29 gwraig sydd heb gefnogaeth teulu, sy’n methu byw ar eu pensiwn pitw (tua £60 y mis) ac yn wynebu amgylchiadau anodd tu hwnt. Darllen mwy reachingromania.com

Read More