Posts made in Rhagfyr, 2015

Apel y Llywydd – Ysbyty Shillong

Posted on Rhag 8, 2015

Apêl y Llywydd – Ysbyty Shillong  Ydi, mae’r cyfanswm bellach (hyd 26 Tachwedd), wedi cyrraedd y swm rhagorol o £73,000. Codwyd yr arian hwn drwy gynnal nifer o wahanol weithgareddau; nosweithiau coffi, wedi eu trefnu gan glybiau plant ac ieuenctid, teithiau cerdded; rhedodd/cerddodd un o’n darpar weinidogion o amgylch Gfiyr ac y mae gweinidog arall yn bwriadu teithio ar y weiren wib. Un cyfraniad werth ei nodi yw eiddo gwraig yn ei 90au. Cofiai yn dda iddi gael ei chyffroi pan oedd hi’n...

Read More

Gwasanaeth Dwr Bywiol Eseia 12

Posted on Rhag 7, 2015

Dwr bywiol terfynnol Dŵr Bywiol Gwasanaeth ar Thema 2015 Mewn llawenydd fe dynnwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth Eseia 12:3  

Read More

Newyddion o’r Adran

Posted on Rhag 7, 2015

Newyddion o Is bwyllgor y Chwiorydd

Read More

31 gweddi dros eich plant

Posted on Rhag 7, 2015

31ways

Read More