Posts made in Ebrill, 2015

Diamwntau am byth …

Posted on Ebr 29, 2015

Diamwntau am byth  Dyma amlinelliad o’r sgwrs rhoddwyd yn seminar y merched Llanw 2015. Ydych chi erioed wedi bod yn y siop gemwaith anhygoel ‘Tiffany’s?’ Dwi heb bod yn y siop ond dwi wedi edrych ar y wefan. Waw!! Mae’r gemwaith yn hollol anhygoel – ac yn ddrud ofnadwy! Efallai yr ydych wedi etifeddu darn o emwaith gan Nain neu hen Nain, neu wedi cael modrwy neu fwclis arbennig – darn hardd a deniadol. Mae diamwntau yn arbennig o brydferth. Ydych chi’n gwybod bod rhai diamwntau mor ddrud...

Read More

Cyflwyno Adnoddau Dorcas

Posted on Ebr 1, 2015

Un o elfennau hanfodol Rhaglen Dorcas yw darparu adnoddau pwrpasol a defnyddiol. Er eu bod wedi eu hysgrifennu ar gyfer merched, rydym yn hyderus eu bod yn addas ar gyfer grwpiau cymysg. Mae tudalen Adnoddau’r Rhaglen yn cynnwys ffeiliau pdf o Raglen Dorcas a nid yw’r rhain yn benodol ar gyfer oed arbennig. Mae’r tudalen Adnoddau Ieuenctid yn amlwg yn cynnwys adnoddau briodol ar gyfer ieuenctid a phlant hŷn.

Read More

Dorcas yn Ne Dakota!

Posted on Ebr 1, 2015

Daeth newyddion i law bod ‘na grwp merched yn Ne Dakota sy’n dilyn astudiaethau Dorcas! Cofiwch weddio drsotynt!

Read More