Posts made in Medi, 2014

Digwyddiad Arbennig 2

Posted on Medi 29, 2014

Digwyddiad ARbennig 2

Read More

Fy nhaith i Uganda

Posted on Medi 8, 2014

Fy Nhaith i Kampala, Uganda. Pan oeddwn yng Ngholeg y Bala flwyddyn yn ôl clywais am y posiblrwydd o fynd ar daith gyda elusen TEARFUND i Uganda. Penderfynais y buaswn yn hoffi mynd ac wedi misoedd o gynllunio teithiodd pedwar ohonom ddechrau Gorffennaf a threulio pythefnos yn ymweld â phrosiect arbennig yn y slymiau yn Kampala, prifddinas Uganda. Roeddem yn dod o ardaloedd gwahanol o Gymru – Lee a Rebecca Dutfield o Gastell Nedd, Zoe Jones o Aberystwyth a minnau, Siwan Jones o...

Read More

Having a Mary heart in a Martha World

Posted on Medi 8, 2014

HAVING A MARY HEART IN A MARTHA WORLD: Joanna Weaver: Waterbrook Multnomah Gydag agwedd ffres, mae’r awdures yn dangos trwy hanes cyfarwydd Mair a Martha sut gall pawb – yn Fair neu’n Fartha – agosáu at yr Arglwydd, dyfnhau ein defosiwn a chryfhau ein gwasanaeth a hynny gyda llai o stress a mwy o lawenydd.

Read More