Posts made in Gorffennaf, 2014

Garddio Mewn Louboutin

Posted on Gor 29, 2014

Wrth i mi daclo’r gormodedd o ddillad a oedd yn gorlifo o’m wardrob yn ddiweddar er mwyn creu pentyrrau o rai i unai eu cadw, taflu neu roi i siop elusen, fe sylweddolais mod i wedi bod yn grintachlyd â mi fy hun. Hynny yw, rôn i wedi bod yn cadw fy nillad gorau ar gyfer ‘achlysuron arbennig’ ac wedi colli dwn i ddim faint o gyfleoedd i wisgo dillad rôn i wir yn eu hoffi! Dydy hyn ddim yn drasiedi enfawr. Yr hyn sydd yn drist yw bod yr agwedd ‘ma o gadw’r gorau yn ôl tan ryw ‘sefyllfa...

Read More

“Gweddïwch yn ddi-baid” – gwers gan Anti Edna

Posted on Gor 10, 2014

Clywais hanes ysbrydoledig y diwrnod o’r blaen. Roeddwn yn teithio yn y car gyda ffrind ac wedi adrodd stori digri wrthi hi am fy ngŵr yn cyrraedd adref o’i waith un prynhawn, i ‘ddarganfod’ bod lladron wedi bod yn y tŷ, gan adael llanast difrifol. Wrth iddo gerdded drwy’r ystafelloedd, sylweddolodd mai nid lladron oedd wedi achosi’r annibendod wedi’r cwbl – dim ond bod dau o’n plant wedi bod adref ar ben eu hunain drwy’r dydd!! Ar ôl chwerthin a chydymdeimlo, aeth fy ffrind ymlaen i adrodd...

Read More

“Beth ga i wneud i ti?” Josua 15: 18-19

Posted on Gor 8, 2014

    Adnodau: Josua 15: 18-19 (beibl.net)   ‘Pan briododd hi (Achsa) Othniel, dyma hi’n ei berswadio i adael iddi ofyn i’w thad (Caleb) am fwy o dir. Wrth iddi ddod i lawr oddi ar gefn ei hasyn, dyma ei thad Caleb yn gofyn iddi, “Beth sy’n bod?” A dyma hi’n ateb, “Dw i eisiau gofyn am rodd arall gen ti. Rwyt ti wedi rhoi tir i mi yn y Negef, ond wnei di roi ffynhonnau dŵr i mi hefyd?” A dyma Caleb yn rhoi’r ffynhonnau uchaf a’r ffynhonnau isaf...

Read More