Posts made in Mehefin, 2014

Rhoi Diolch – Salm 136:1-3

Posted on Meh 9, 2014

‘Diolchwch i’r Arglwydd am mai da yw; oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Dduw y duwiau, oherwydd  mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Arglwydd yr arglwyddi, oherwydd mae ei gariad hyd byth’.   Pa mor aml y byddwn ni’n darllen yr adnodau hyn ond heb aros i roi gwir ddiolch am yr holl bethau y mae Duw yn eu gwneud yn ein bywydau? Efallai ein bod yn cydnabod bod angen diolch i Dduw ond ein bod yn gwneud yn fach o’r holl bethau y mae ef yn eu gwneud i ni bob dydd....

Read More