Posts made in Ebrill, 2014

Tystiolaeth

Posted on Ebr 15, 2014

Roeddwn yn arfer meddwl bod fy nhystiolaeth i yn un ddiflas iawn o’i chymharu â thystiolaeth pobl eraill.’Ches i mo f’achub o fywyd o gymryd cyffuriau neu fywyd o drais, nid dewis ffydd o flaen fy nheulu wnes i ac yn sicr wnes i ddim cael profiad o unrhywbeth gwyrthiol.Wedi’r cwbl, roeddwn wedi fy magu mewn teulu Cristnogol; am werthoedd Cristnogol yn unig roeddwn yn gwybod ac ni newidiodd dim yn ddramatig pan benderfynais i ddod yn Gristion yn fy arddegau.   Fodd bynnag, fedrwn i ddim...

Read More