Posts made in Chwefror, 2014

Cadw Dyddiadur Gweddi

Posted on Chw 19, 2014

Un peth sydd wedi dod â bendith fawr i mi dros y blynyddoedd diwethaf yw cadw dyddiadur/amserlen gweddi. Roeddwn wedi darllen am bobl a oedd yn cadw dyddiadur gweddi ond heb roi llawer o feddwl i’r peth nes i mi ddarllen llyfr Bill Hybels, ‘Too busy not to pray.’ Yn ei lyfr mae’n disgrifio sut y penderfynodd ddechrau bob dydd gyda’r Arglwydd mewn gweddi, ac yn lle codi yn y ffordd ‘arferol’ dechreuodd rowlio’n syth o’i wely i benlinio wrth y gwely! ‘Wow,’ meddyliais wrthyf fy hun, ‘Mae’r dyn...

Read More