Posts made in Ionawr, 2014

Adduned Blwyddyn Newydd

Posted on Ion 12, 2014

Blwyddyn Newydd Dda! Sut mae genod? Sut ‘Ddolig gawsoch chi? Gobeithio bo chi wedi rhoi’r addurniadau heibio a thacluso’r ty erbyn wan! Mae gen i gwestiwn i chi – Beth sy’n bwysig i chi ar ddechrau blwyddyn newydd? Ydych chi’n bobl sy’n hoffi gwneud addunedau? Neu ydych chi’n cynical am yr holl fusnes? Neu efallai eich bod yn hoffi cymryd y cyfle i feddwl dros y flwyddyn a aeth heibio, yn ystyried beth sydd wedi dod i’ch hanes – da neu drwg- ac yn gwneud penderfyniadau yng ngoleuni hyn?...

Read More