Posts made in Rhagfyr, 2013

Hetiau Beanie ar gyfer ‘Operation Christmas Child’

Posted on Rhag 10, 2013

Diolch o galon i bawb fu’n gwau ar gyfer ‘Operation Christmas Child’! Cawsom focs yn llawn o hetiau o Fanceinion, bagiau o gapeli Nantglyn a Chefn Meiriadog a sawl bag gan unigolion o Lansannan – diolch yn fawr iawn ichi! Rhoddais yr hetiau i wirfoddolwraig yn Abergele sy’n gysylltiedig ag ‘Operation Christmas Child’ ac roedd hi wedi dotio atynt! Dwi’n cael fy atgoffa o’r adnod, ‘A bydd y Brenin yn ateb, ‘Credwch chi fi, pan wnaethoch chi helpu’r person mwya dinod...

Read More

Bana Bak!

Posted on Rhag 3, 2013

Penderfynais groesi’r Bosphorus y bore hwnnw o ochr Ewropeaidd Istanbul i’r ochr Asiaidd nid ar un o’r amryw gychod, ond gan gerdded ar draws y bont grog ysblennydd. Gan mod i’n syllu ar fosg hardd yr Hagia Sophia yr ochr arall, fe glywais y ddynes cyn ei gweld. Roedd hi’n eistedd yno, ar balmant tua chanol y bont, yn gweiddi ar bobl âi heibio, ‘Bana bak! Bana bak!’ Welais i neb yn cymryd yr un iot o sylw ohoni. Yn ddigon hy, fe arhosais yno i syllu arni a thrio deall beth oedd y greadures hon...

Read More