Posts made in Tachwedd, 2013

Evidence Not Seen – Darlene Deibler Rose

Posted on Tach 21, 2013

Dwi’n gwybod fy mod i’n euog o feddwl fod bywyd fel Cristion heddiw yn anodd ond dyma ichi lyfr sy’n rhoi’r syniad hwnnw mewn persbectif wrth i ni sylweddoli pa mor anodd oedd hi ar ein brodyr a’n chwiorydd oedd mewn gwersylloedd carcharorion rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Hanes Americanes ugain oed yw hwn aeth yn genhades i Guinea Newydd yn 1937 ac a garcharwyd am bron i bedair blynedd  mewn gwersyll carcharorion Siapaneaidd. Mae ei hanes yn un rhyfeddol: gwelwn sut y dyfnhaodd ei ffydd yn...

Read More

Dorcas yn Eglwys Nant Hall, Prestatyn

Posted on Tach 12, 2013

Arweiniodd Chris Rendall o Eglwys Nant Hall, Prestatyn, astudiaeth Feiblaidd ‘Gwraig fel Dorcas’ (yr adran gyntaf yn ffeil adnoddau Dorcas) yn wythnosol rhwng Medi a Hydref. Dyma ei hadroddiad hi:     Ni lwyddasom i gadw’r rhifau ddaeth ar y noson gyntaf ond daeth 8-10 ar gyfartaledd i’r sesiynau canlynol. Cefais adborth positif gan y bobl hyn; roeddent yn teimlo eu bod wedi dysgu pethau newydd o’r sesiynau. Fe ddarganfyddom fod y sesiynau yn awr o hyd ac eithrio’r bedwaredd...

Read More

Cwrs Rhianta Llansannan

Posted on Tach 7, 2013

 Wedi cyflwyniad ‘Rhaglen Dorcas’ i ferched Bro Aled ym mis Hydref y llynedd, penderfynwyd cynnal Cwrs Rhianta yn yr ardal er mwyn datblygu cysylltiadau’r capel gyda mamau ifanc y pentref. Am chwech wythnos felly, rhwng Mai a Gorffennaf, cynhaliwyd Cwrs Rhianta yn Llansannan gyda Siân Edwards o Goleg y Bala yn arwain. Defnyddiwyd deunydd sydd wedi ei gynhyrchu gan adran o’r elusen  Cristnogol ‘Care for the Family’: mae gan yr adran ‘Positive Parenting’ amrywiaeth o gyrsiau ac adnoddau ar gyfer...

Read More