Posts made in Medi, 2013

Pwy dylwn i ei garu?

Posted on Medi 25, 2013

Ers blwyddyn dwi wedi bod yn darllen lot o lythyr cynta Ioan – llyfr reit fyr sy’n sôn yn bennaf am gariad. Mae’n lyfr gwych i’w ddarllen a ges i ysgytwad go-iawn yn paratoi astudiaeth arno fo amser yma llynedd. Mae na lot yn 1 Ioan am garu cyd-Gristnogion. 9 Mae’r rhai sy’n dweud eu bod nhw’n credu’r gwir ond sy’n bod yn gas at frawd neu chwaer yn dal yn y tywyllwch go iawn. 10 Y rhai sy’n caru eu cyd-Gristnogion sy’n aros yn y...

Read More

Souled Out 2013

Posted on Medi 25, 2013

Wrth i’r haf hedfan heibio a thymor yr ysgol agosáu’n gyflym, daeth criw o bobl ifanc o Fôn i Fynwy ynghyd yng Ngholeg y Bala i addoli’r Duw byw. Daeth llawer yno i dyfu yn eu perthynas gyda’r Arglwydd Iesu, ond cafodd eraill y cyfle i ddod i’w nabod Ef am y tro cyntaf. Heb os nag oni bai, gweithiodd yr Ysbryd Glân yn rymus ym mywydau pawb trwy gydol yr wythnos! Wedi dweud helo wrth hen ffrindiau ac wynebau newydd, brysiodd pawb i Ysgol y Berwyn, lle cynhaliwyd y prif sesiynau. Dechreuwyd yr...

Read More