Posts made in Mehefin, 2013

Y Cariwr Beichiau

Posted on Meh 24, 2013

Mae bywyd heb Dduw yn iawn mae’n debyg. I unrhyw un sy’n byw heb Dduw, does ond angen gofyn, bywyd yw bywyd. Mae’n iawn. Dyna oedd fy hanes i beth bynnag. O’r hyn a wyddwn i dyna oedd bywyd; doedd dim amdani ond gwneud y gorau ohono. Realiti pethau oedd bod fy mywyd yn llanast llwyr. Roedd fy rhieni wedi gwahanu, roedd fy nhad wedi symud allan ac roedd fy Mam wedi troi yn fath o anghenfil. Roedd ei phryder a’i hiselder cynddrwg ar adegau fel na allai adael y tŷ neu fynd am gawod am wythnosau....

Read More

Ymddiried yn Nuw

Posted on Meh 24, 2013

Dwn i ddim faint ohonoch chi ddarllenwyr sy’n rhedwyr. Yn ddiweddar fe lwyddais i redeg fy ras 10k cyntaf! Doedd yr amser ddim yn wych a dweud y lleiaf! Ond llwyddais i orffen y ras ac i gyflawni fy mwriad. Flwyddyn yn ôl collais un o’m ffrindia pennaf. Rhedais y ras er cof amdani. Roeddwn yn adnabod Menna ers dyddiau ysgol, ffrindia’ Glan Llyn a ‘Steddfod a ballu. Lle a phryd bynnag y byddwn yn ei chyfarfod roeddem yn cychwyn yn yr union le y gadawsom ein sgwrsio y tro cynt. Un pnawn braf...

Read More