Posts made in Mai, 2013

Llais Duw

Posted on Mai 8, 2013

‘Y mae llais yr ARGLWYDD yn nerthol, y mae llais yr ARGLWYDD yn ogoneddus’ (Salm 29:4). Un o’r pethau sy’n hollol bwysig wrth wneud gwaith Cristnogol ydy bod yn sensitif ac agored i glywed llais Duw, ac yna i ufuddhau.  Wrth gwrs, mae ufuddhau yn medru bod yn anodd gan fod aberth ynghlwm yn y peth, gan ein bod yn rhoi ewyllys Duw o flaen ein cynlluniau ni, ond mae cymaint o lawenydd a thangnefedd yn dod wrth i ni ufuddhau i Dduw. Ddwy flynedd yn ôl, gwnes i gais am grant i redeg cwrs...

Read More

Diogel wyf gyda Thi

Posted on Mai 1, 2013

Ydych chi’n cofio’r teganau bach “weebles” hynny y byddech yn eu gwthio i lawr ac y byddent yn bownsio nôl yn syth?  Roeddwn i’n ymhyfrydu mewn bod yn berson fel hyn yn dal ati, yn bod yn gryf a dibynadwy ac yn cyflawni pethau. Roedd hynny’n rhan fawr o’m hunaniaeth i.   Wel, byddwn i’n dweud bod llawer o nodweddion da yn y gymysgfa hon, OND rwy’n gwybod erbyn hyn bod yna lawer o bethau ar goll hefyd. Sut mae methiant, amheuaeth, pryder, poen, breuder a galar yn ffitio i’r model hwn? Ddim...

Read More