Posts made in Ebrill, 2013

Tystiolaeth Glesni

Posted on Ebr 11, 2013

Fy enw i yw Glesni ac mi ddes i’n Gristion ym Medi 2004. Ro’n i wedi bod yn dioddef iselder ysbryd difrifol am amser hir gan bod problemau mawr gyda ni yn y teulu. Yn y diwedd, ar ôl trio popeth i gael gwared ar y poen doeddwn i ddim yn gallu ei oddef ddim rhagor ac mi wnes i drio cymryd fy mywyd fy hun. Wnes i ddim marw, diolch i Dduw, ac mi fu’n rhaid i mi fynd i ysbyty Glangwili am gyfnod eitha hir i wella. Yn y cyfnod hwn, fe ddaeth llawer o bobl i’m gweld, gan gynnwys un ymwelydd...

Read More