Posts made in Ebrill, 2013

Digwyddiad Arbennig yng Nghefn Meiriadog

Posted on Ebr 24, 2013

Nos Fercher, Chwefror 27ain, 2013 cynhaliwyd noson agoriadol Dorcas ‘Rysáit Arbennig’ yn festri Capel Cefn Meiriadog!  Roeddwn wedi fy ysgogi i’w gynnal wedi i griw ohonom o’r Capel fynd draw i Gapel Mynydd Seion rai misoedd ynghynt i wrando ar gyflwyniad Elinor Owen, Cydlynydd Dorcas yn y Gogledd.  Wedi ambell i gyfarfod gyda chwiorydd y Capel, pori yn ffeil Rhaglen Dorcas a llawer o anogaeth gan Elinor oedd bob amser yn llawn brwdfrydedd, dyma fynd ati i drefnu.  Paratoi’r...

Read More

Dinas a osodir ar fryn

Posted on Ebr 24, 2013

Mathew 5: 14 – 16   ‘Chi ydy’r golau sydd yn y byd. Mae’n amhosib cuddio dinas sydd wedi ei hadeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i’w gosod o dan fowlen! Na, dych chi’n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai’ch golau chi ddisgleirio, er mwyn i bobl foli’ch Tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da dych chi’n eu gwneud’.  (beibl.net)   Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cefais fy nghyffwrdd dro ar...

Read More

Poen

Posted on Ebr 16, 2013

Yn ei lyfr ‘The Problem of Pain’ dywed C.S Lewis: ‘Mae Duw yn sibrwd wrthym yn ein pleserau, yn siarad trwy ein cydwybod ond yn gweiddi yn ein poen – dyna’i uchelseinydd i ddeffro byd sy’n fyddar’.   Efallai eich bod wedi dioddef salwch ac yn anghyffyrddus wrth ddod atoch eich hun – wedi’r cwbl, rydych yn ferch â chymaint i’w wneud gennych! Efallai eich bod yn ymgodymu â phryder neu iselder – neu’r ddau. Gall ymddangos nad yw’r tywyllwch fyth am godi, ac nad ydych erioed...

Read More

‘Redeeming Love’ gan Francine Rivers

Posted on Ebr 16, 2013

  Dros y blynyddoedd, clywais am gynifer o adolygiadau canmoliaethus i ‘Redeeming Love’, bron na chredwn fod y llyfr hwn yn swnio’n rhy dda ar sawl ystyr. Byddwn yn dweud wrthyf fy hun: ‘Does dim modd ei fod cystal â hynny’. Am ryw reswm neu’i gilydd, doedd byth amser ar gael imi setlo i’w ddarllen. Hynny yw, tan Nadolig 2012. Agorais y llyfr yn llawn disgwyliadau mawr, gan obeithio na fyddwn yn cael fy siomi wedi’r holl flynyddoedd. Ond doedd dim rheswm imi boeni o gwbl – roedd...

Read More

Yr Ymgyrch OS

Posted on Ebr 16, 2013

Mae bron i biliwn o bobl yn mynd i’w gwlâu yn newynog bob nos a dwy filiwn o blant yn marw o ddiffyg maeth bob blwyddyn – newyn yw sgandal mawr ein hoes o hyd. Ar draws y byd, hyd yn oed yn y DU, mae pobl yn wynebu trafferthion wrth geisio bwydo’u teuluoedd. Yn 2013, mae’r llywodraeth wedi addo darparu 0.7% o’r incwm cenedlaethol ar gyfer cymorth rhyngwladol a chynnal Uwchgynhadledd ar Newyn. Rhaid gofalu eu bod yn cadw at yr addewidion hyn. Ym mis Mehefin, bydd arweinwyr mwyaf grymus y...

Read More