Posts made in Chwefror, 2013

Sesiwn 2 – Gwasanaethu

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 2 – Gwasanaethu Thema’r sesiwn: Marc 10:43-44 “Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i’r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen fod yn was i bawb arall.” 1.Trafod sut mae’r byd yn penderfynnu pwy di’r goreuon……. Ydy aelodau o’r grŵp wedi ennill tystysgrifau neu tlysau? Sut ydy’r ‘Sêr’ yn cyrraedd y brig? 2.Darllen Ioan 13:1-17 Cyn darllen, eglurwch bod y disgyblion wedi cael ffrae unwaith wrth drafod pwy oedd y gorau ohonynt, a dysgodd...

Read More

Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig?

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig? Thema’r Sesiwn: 1 Pedr 3:3-4 “Dim y colur ar y tu allan sy’n eich gwneud chi’n ddeniadol, na phethau fel steil gwallt, tlysau aur a dillad ffasiynol. Beth sy’n bwysig ydy’r hyn ydych chi’r tu mewn — y math o harddwch fydd byth yn diflannu, sef ysbryd addfwyn a thawel. Dyna beth sy’n werthfawr yng ngolwg Duw.” 1. I ddechrau….. Cwestiynnau: Pa mor bwysig wyt ti’n ei chyfri dy fod yn edrych yn dda? Wyt ti’n dilyn y ‘ffasiwn’? Ydy’n bwysig dy fod ru’n fath...

Read More

Llyfr y Mis: Creative bible lessons from the life of Christ gan Doug Fields (Zondervan)

Posted on Chw 2, 2013

Llyfr hyfryd sy’n cyflwyno Iesu Grist yn Dduw; yn Ddyn; yn Iachawr; yn Achubwr; yn Was; yn Fugail; yn Ddarparwr; yn Faddeuwr; yn Arwr; yn Waredwr; yn Fuddugwr. Mae’r merched yn ysgrifennu llythyr i Iesu ar ddechrau’r gyfres, gan nodi beth maent yn gwybod amdano, beth hoffwn ei wybod, ac unrhyw amheuon neu cwestiynnau sydd ganddynt. Mae’r arweinydd yn cadw’r llythyron tan diwedd y gyfres pryd agorir y llythyron eto, ac ar ôl eu hail ddarllen, mae’r grŵp yn rhannu os mae eu teimladau a’u...

Read More

Tystiolaeth Alison Stewart: Yn rhydd o gaethiwed

Posted on Chw 2, 2013

Cam-drin, gwrthryfelgar, cartref wedi chwalu, maethu, cael ei neilltuo o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, troseddwr – dyma rai o’r geiriau ddefnyddiodd Alison wrth siarad am ei chefndir. “Wedi imi gyrraedd deunaw oed yr oeddwn yn colli swydd ar ben swydd, ac yn fuan yr oeddwn yn defnyddio heroin ac yng nghanol y diwylliant cyffuriau. Erbyn imi gyrraedd fy mhen-blwydd yn 30ain fy unig ddymuniad oedd cael bod yn rhydd o`r caethiwed yma – a minnau bellach yn pwyso pum ston a hanner- ac yn...

Read More

Adolygiad Llyfr: ‘Come Thirsty’ gan Max Lucado Thomas (Nelson Publishers)

Posted on Chw 2, 2013

Come Thirsty oedd y llyfr cyntaf imi ei ddarllen gan Max Lucado. Cafodd y llyfr hwn gymaint o ddylanwad arna’i nes imi roi copi i bron bob un o’m ffrindiau! Gweinidog ac awdur llwyddiannus gyda mwy na 50 o deitlau i’w enw yw Lucado. Mae’r llyfr hwn wedi’i seilio ar hanes y wraig o Samaria yn cyfarfod ag Iesu wrth ymyl ffynnon tu allan i dref Sychdar, a welir yn efengyl Ioan. Wrth iddo ymhelaethu ar yr adnodau hyn, cyniga Lucado obaith i’r rhai hynny y mae eu...

Read More