Adnoddau

Cyflwyno Adnoddau Dorcas

Posted on Ebr 1, 2015

Un o elfennau hanfodol Rhaglen Dorcas yw darparu adnoddau pwrpasol a defnyddiol. Er eu bod wedi eu hysgrifennu ar gyfer merched, rydym yn hyderus eu bod yn addas ar gyfer grwpiau cymysg. Mae tudalen Adnoddau’r Rhaglen yn cynnwys ffeiliau pdf o Raglen Dorcas a nid yw’r rhain yn benodol ar gyfer oed arbennig. Mae’r tudalen Adnoddau Ieuenctid yn amlwg yn cynnwys adnoddau briodol ar gyfer ieuenctid a phlant hŷn.

Read More