Adnoddau Ieuenctid

31 gweddi dros eich plant

Posted on Rhag 7, 2015

31ways

Read More

Sesiwn 2 – Gwasanaethu

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 2 – Gwasanaethu Thema’r sesiwn: Marc 10:43-44 “Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i’r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu, a phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen fod yn was i bawb arall.” 1.Trafod sut mae’r byd yn penderfynnu pwy di’r goreuon……. Ydy aelodau o’r grŵp wedi ennill tystysgrifau neu tlysau? Sut ydy’r ‘Sêr’ yn cyrraedd y brig? 2.Darllen Ioan 13:1-17 Cyn darllen, eglurwch bod y disgyblion wedi cael ffrae unwaith wrth drafod pwy oedd y gorau ohonynt, a dysgodd...

Read More

Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig?

Posted on Chw 2, 2013

Sesiwn 1 – Beth sy’n bwysig? Thema’r Sesiwn: 1 Pedr 3:3-4 “Dim y colur ar y tu allan sy’n eich gwneud chi’n ddeniadol, na phethau fel steil gwallt, tlysau aur a dillad ffasiynol. Beth sy’n bwysig ydy’r hyn ydych chi’r tu mewn — y math o harddwch fydd byth yn diflannu, sef ysbryd addfwyn a thawel. Dyna beth sy’n werthfawr yng ngolwg Duw.” 1. I ddechrau….. Cwestiynnau: Pa mor bwysig wyt ti’n ei chyfri dy fod yn edrych yn dda? Wyt ti’n dilyn y ‘ffasiwn’? Ydy’n bwysig dy fod ru’n fath...

Read More

Llyfr y Mis: Creative bible lessons from the life of Christ gan Doug Fields (Zondervan)

Posted on Chw 2, 2013

Llyfr hyfryd sy’n cyflwyno Iesu Grist yn Dduw; yn Ddyn; yn Iachawr; yn Achubwr; yn Was; yn Fugail; yn Ddarparwr; yn Faddeuwr; yn Arwr; yn Waredwr; yn Fuddugwr. Mae’r merched yn ysgrifennu llythyr i Iesu ar ddechrau’r gyfres, gan nodi beth maent yn gwybod amdano, beth hoffwn ei wybod, ac unrhyw amheuon neu cwestiynnau sydd ganddynt. Mae’r arweinydd yn cadw’r llythyron tan diwedd y gyfres pryd agorir y llythyron eto, ac ar ôl eu hail ddarllen, mae’r grŵp yn rhannu os mae eu teimladau a’u...

Read More